Prodelta_160706_32P3711_fbvdw-Large.jpg

Nieuws

Clean Tech-bedrijf UBQ Materials zet huishoudelijk afval om in klimaatpositief materiaal

Onze huurder, UBQ Materials heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de vestiging van zijn eerste productiefaciliteit in Nederland.

Wereldwijd wordt jaarlijks ruim twee miljard ton afval geproduceerd. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame verwerking van deze enorme afvalberg, ontwikkelde UBQ Materials een methode die afval omzet in een waardevolle alternatieve grondstof voor de kunststofverwerkende industrie. Het wereldwijd gepatenteerde proces zorgt ervoor dat huishoudelijk afval dat anders zou eindigen op de vuilstort of in een verbrandingsoven, wordt omgezet in UBQ, een duurzaam thermoplastisch materiaal. UBQ wordt zelfstandig of in combinatie met traditionele materialen als hout, beton of kunststof gebruikt voor de productie van duizenden alledaagse gebruiksproducten. Hierdoor wordt de klimaatvoetafdruk van deze eindproducten aanzienlijk verkleind of zelfs geneutraliseerd. Het conversieproces is energie-efficiënt en schoon, zonder schadelijk slib, afvalwater of emissies.

De Nederlandse overheid heeft toegezegd de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met 55 procent te verminderen tot onder het niveau van 1990. Samen met de overige lidstaten binnen de Europese Unie wil Nederland vóór 2050 koolstofneutraal zijn. Versnelling van duurzaamheidsinitiatieven wordt onder meer ondersteund door middel van multilaterale klimaatfondsen zoals het Green Climate Fund en de Global Environment Facility. Duurzame verwerking van huishoudelijk afval geldt als één van de prioriteiten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Met de vestiging van de UBQ productiefaciliteit in Bergen op Zoom levert het Israëlische bedrijf een bijdrage aan de inspanningen van de Nederlandse overheid om haar duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Met de productie van UBQ wordt afval duurzaam verwerkt en worden op die manier methaanemissies, grondwaterverontreiniging en andere vormen van milieubelasting voorkomen.

In nauwe samenwerking met de provincie en de gemeente streeft het Israëlische bedrijf ernaar de productiefaciliteit van 25.000 m², met een verwachte jaarproductie van 73.000 ton UBQ, vóór eind 2022 te openen. Met de komst van de vestiging creëert UBQ Materials tussen de 200 en 250 banen in de regio.

UBQ Materials hoopt dit initiatief in de toekomst verder uit breiden in Nederland.

Originele artikel gepubliceerd door UBQ Materials.

Prodelta 160706 32 P3597 fbvdw Large