Waalwijk.jpg

Nieuws

Nieuwe containerterminal op komst in Waalwijk

Waalwijk krijgt waarschijnlijk binnen enkele jaren een nieuwe containerterminal. Deze dient als vervanging van de huidige terminal ROC Waalwijk. De nieuwe vestiging moet bereikbaar worden voor het grootste type binnenvaartschepen en krijgt een kadelengte van driehonderd meter. Vanavond beslist de gemeenteraad over de plannen.

Al jaren wordt in de Brabantse stad gesproken over een nieuwe insteekhaven, inclusief nieuwe containerterminal. De huidige terminal ligt achter een sluis, waardoor de grotere schepen hier niet terechtkunnen. De nieuwe faciliteit komt buitengaats te liggen, waardoor dat probleem wordt opgelost. De terminal maakt onderdeel uit van een groter plan, waarbij onder meer ook het nabijgelegen bedrijventerrein wordt vergroot.

Eerdere aanbestedingspogingen van de gemeente liepen om diverse redenen op niets uit. Een nieuwe poging lijkt vooralsnog wel tot succes te leiden. Diverse bedrijven dienden de afgelopen tijd plannen in. Uiteindelijk kreeg het voorstel van de combinatie Mourik Infra met Firma Liebregts de voorkeur van het gemeentebestuur. Het project wordt begroot op een bedrag van 24,2 miljoen euro. Als alles volgens planning verloopt, kan nog dit jaar de schop de grond in. Ingebruikname van de terminal moet plaatsvinden in het voorjaar van 2021.

Exploitant

Exploitant van de terminal wordt ROC Waalwijk BV, dat ook al de exploitant is van de huidige terminal. Deze gaat, na een overgangsperiode, dicht. ‘De doorvoercapaciteit van de nieuwe terminal is in eerste instantie beperkt hoger dan op de huidige terminal’, aldus directeur John van der Linden van ROC Waalwijk BV.

‘Ons huidige plafond ligt op zo’n 50 à 55.000 teu. Er komt wel meer dan tweemaal zoveel stackruimte, maar we starten met slechts één portaalkraan. Doordat we echter de beschikking hebben over driehonderd meter kade, kunnen we de kraanbaan ook op die lengte realiseren en kunnen we, bij een grotere vraag, opschalen door een extra kraan te plaatsen. Daardoor kunnen we uiteindelijk ongeveer een factor 2,5 meer overslaan, indien nodig.’ De terminal krijgt geen spoorverbinding. Ook wordt er geen bulklading overgeslagen.

Beslissing

Vanavond beslist de gemeenteraad over de plannen. Wethouder Ronald Bakker stelt voor om een bedrag van 29,5 miljoen euro te reserveren. Daarin zit een buffer van ruim 5 miljoen euro voor onvoorziene omstandigheden. De provincie Noord-Brabant draagt 7,2 miljoen euro bij. Naar verwachting gaat de raad akkoord met het voorstel, dat vervroegd wordt besproken, omdat het gemeentebestuur wil dat de aannemer nog vóór de winter kan beginnen met de aanleg.

Gepubliceerd op 18-09-2019.