1370.jpg

Nieuws

Eerste paal Distriport Waalhaven fase II

Op 1 april jl. is aangevangen met de start bouw van fase II van Distriport Waalhaven. Nadat fase I in 2016 succesvol is ontwikkeld en verhuurd, wordt er nu hard gewerkt aan de realisatie van fase II. Ook fase II wordt op risico door ProDelta ontwikkeld en zal in Q1 2021 worden opgeleverd. Deze ontwikkeling is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen ProDelta en het Havenbedrijf Rotterdam.

Distriport Waalhaven is een modern distributiecomplex dat een zeer hoog opleveringsniveau biedt. Fase 2 betreft de units 4 t/m 8 met een totaal oppervlak van ruim 20.700 m². Units 4 was reeds voor de start bouw verhuurd.

Voor nadere informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer S. van Zwienen, bereikbaar via 010 – 8920470 en s.vanzwienen@prodelta.nl.

1370