Prodelta_160706_32P3597_fbvdw-Large.jpg

Nieuws

ProDelta sluit langjarige huurovereenkomst met UBQ Materials in Bergen op Zoom

Onlangs heeft ProDelta een huurovereenkomst gesloten met UBQ Materials in Bergen op Zoom. Het betreft een terrein van circa 6 hectare, gelegen aan de Conradweg 3 – 9. Op onderhavig terrein is reeds een modern industrieel gebouw gerealiseerd van 20.000 m². In het eerste kwartaal van dit jaar zal worden aangevangen met de bouw van additionele gebouwen ten behoeve van UBQ.


UBQ zal dit complex gaan gebruiken voor de productie van een grondstof voor de kunststofverwerkende industrie die gemaakt is van (voorbewerkt) huishoudelijk afval. Op deze locatie zal circa 80.000 ton per jaar worden geproduceerd voor de West-Europese markt.
De geproduceerde grondstof is het meest milieupositieve thermoplastisch materiaal ter wereld. Het bespaart het gebruik van aardolie en vermindert de uitstoot van CO2.

Het goede vestigingsklimaat, de focus van Bergen op Zoom op een circulaire economie en de uitstekende infrastructurele mogelijkheden, hebben mede geresulteerd in deze nieuwe site van UBQ.

De verdere ontwikkeling van dit complex en de duurzame en maatschappelijke verantwoorde productie door UBQ, sluiten goed aan bij de langetermijnvisie en duurzaamheidsdoelstellingen van ProDelta.

Prodelta 160706 32 P3597 fbvdw Large