DC-Etten-Leur-23-Large.jpg

DC Etten-Leur

ProDelta kocht onderhavig complex eind 2018. Het perceel is ongeveer 5 hectare groot en omvat een distributiecentrum circa 27.000 m². Onderhavig complex is gelegen op bedrijventerrein Vosdonk in de gemeente Etten-Leur. Vosdonk heeft een bruto oppervlakte van ca 350 hectare waarop circa 350 bedrijven zijn gevestigd. Op het terrein worden diverse herstructureringsprojecten uitgevoerd om het gebied vitaal en in goede staat te houden. Inmiddels hebben diverse marktpartijen posities ingenomen voor het realiseren van toekomstige herontwikkelingen. Met expiratie van de huurovereenkomsten zal ProDelta t.z.t. een nieuw distributiecentrum realiseren van ruim 28.000 m².

Status

Verhuurd

Bereikbaarheid

Locatie
Bedrijventerrein 'Vosdonk' is royaal opgezet met veel groen en nieuwe infrastructuur in de vorm van een brede ontsluitingsweg en ruim opgezette rotondes. Naast prima ontsluitingswegen is het terrein voorzien van vrijliggende fietspaden en groenstroken.

Bereikbaarheid
Per auto
Het object is gelegen nabij de afslag van de Rijksweg A58 (Eindhoven-Vlissingen). Middels de Rijksweg A58 is de Rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen) tevens goed te bereiken.

Per OV
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed te noemen. In de nabijheid van het complex is een bushalte gelegen waarbij diverse busverbindingen worden onderhouden.

DC Etten-Leur

Adres

Hoevenseweg 41 - 43
4877 LA Etten-Leur
Nederland

Metrage:

Warehouse: 23.057 m²
Kantoorruimte: 9.994 m²
Terrein: 14.500 m²

Locatie