Samen met onze partners bouwen wij aan een duurzame en waardevaste vastgoedportefeuille.

Development

We ontwikkelen en herontwikkelen grootschalig logistiek en industrieel vastgoed: grondposities vanaf 3 hectare en gebouwen vanaf 20.000 m², ontsloten via weg, water en / of spoor. Ons vastgoed bevindt zich voornamelijk in de havens van de steden Rotterdam en Vlissingen en in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Maar ook (ver) daarbuiten zijn we actief. Werken we in het buitenland, dan doen we dat samen met lokale partners.

Lees meer
DSC00746.jpg

Management

ProDelta Management voert het commercieel beheer over ons logistiek en industrieel vastgoed: in totaal 500.000 m² op een terrein van 95 hectare. Het grootste deel hiervan bevindt zich in het deltagebied van de Rotterdamse haven. Onze manier van werken kenmerkt zich door de goede relatie met onze huurders, die we echt beschouwen als partners. We denken in oplossingen en handelen daarnaar.

Partners in grote projecten maken gebruik van een uitgebreid pakket van diensten, namelijk collectieve beveiliging en surveillance buiten reguliere werktijden, onderhoud en periodieke controle van gebouwinstallaties, onderhoud en schoonmaak van terreinen, gladheidsbestrijding, milieuvergunningen (via ProDelta Environmental Support), onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbestrijding.

Lees meer
DJI_0237.jpg

Services

ProDelta Real Estate Services ziet toe op de technische staat van door ons gerealiseerde gebouwen en terreinen. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan de waardevastheid van de portefeuille, maar zorgt ook dat onze huurders optimaal gebruikmaken van het gehuurde. Problemen of vragen worden dan ook snel en voortvarend opgepakt door onze centrale servicedesk. Zodat onze huurders zich volledig op hun eigen business kunnen richten. Het dienstenpakket bestaat uit afhandeling van reparaties en storingen, uitvoeren van preventief onderhoud, schoonhouden en onderhouden van terreinen, begeleiden en uitvoeren van verbouwingen.

Lees meer
Kaart-kijken-Riwal.jpg

Environmental Support

Veel van ons vastgoed wordt gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat onze gebouwen en terreinen aan tal van strenge veiligheids- en milieueisen moeten voldoen. ProDelta Environmental Support ondersteunt onze huurders en gebruikers hierbij. We hebben een team van milieuprofessionals die hun kennis en kunde graag inzetten voor onze klanten. Het dienstenpakket bestaat uit adviseren en begeleiden van vergunningaanvragen, onderhouden en actualiseren van milieuvergunningen, advies en begeleiding op het gebied van milieu, veiligheid en arbo, uitvoeren van milieu- en veiligheidsaudits.

Lees meer
environmental.jpg