DJI_0237.jpg

Management

ProDelta Management voert het commercieel beheer over ons logistiek en industrieel vastgoed: in totaal 500.000 m² op een terrein van 95 hectare. Het grootste deel hiervan bevindt zich in het deltagebied van de Rotterdamse haven. Onze manier van werken kenmerkt zich door de goede relatie met onze huurders, die we echt beschouwen als partners. We denken in oplossingen en handelen daarnaar.

Partners in grote projecten maken gebruik van een uitgebreid pakket van diensten:

  • collectieve beveiliging en surveillance buiten reguliere werktijden
  • onderhoud en periodieke controle van gebouwinstallaties
  • onderhoud en schoonmaak van terreinen
  • gladheidsbestrijding
  • milieuvergunningen (via ProDelta Environmental Support)
  • onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbestrijding