environmental.jpg

Environmental Support

Veel van ons vastgoed wordt gebruikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat onze gebouwen en terreinen aan tal van strenge veiligheids- en milieueisen moeten voldoen. ProDelta Environmental Support ondersteunt onze huurders en gebruikers hierbij. We hebben een team van milieuprofessionals die hun kennis en kunde graag inzetten voor onze klanten.

Het dienstenpakket bestaat uit:

  • adviseren en begeleiden van vergunningaanvragen;
  • onderhouden en actualiseren van milieuvergunningen;
  • advies en begeleiding op het gebied van milieu, veiligheid en arbo;
  • uitvoeren van milieu- en veiligheidsaudits.