Distriport-Waalhaven-8.jpg

Portefeuille


Filter vastgoedobjecten op:

Logistiek vastgoed

Zorgvastgoed

Vastgoed objecten

Distriport Waalwijk

Distriport Waalwijk omvat ca. 69.300 m² warehouse, ca. 12.000 m² mezzanine vloeren en 2.250 m² kantoorruimte. Fase 1 van Distriport Waalwijk is in 2019 gebouwd en in 2020 verhuurd. Fase 2 is in 2021 opgeleverd en volledig verhuurd.

Distriport Waalhaven

Distriport Waalhaven is een unieke herontwikkeling op het sterk verouderde bedrijventerrein Waalhaven Zuid. Na sloop van de oude opstallen en onttrekking van de Hilgersweg zal er een nieuw distributiecentrum worden gerealiseerd van ruim 26.000 m². Fase I van deze ontwikkeling (ruim 9.000 m² warehouse) is gerealiseerd en verhuurd in 2016. Fase II van deze ontwikkeling (17.062 m² warehouse) is in 2021 opgeleverd. De totale ontwikkeling omvat 8 onderling te combineren units.

Distriport Bergen op Zoom

Distriport Bergen op Zoom is een nieuw, (deels nog te realiseren) logistiek complex, gelegen op bedrijventerrein Noordland. Het totale complex omvat ca. 35.000 m² warehouse, ca. 5.000 m² mezzanine en ca. 1.550 m² kantoorruimte. De nieuwbouw van fase II (circa 15.000 m² warehouse) kan binnen 9 maanden worden opgeleverd.

Propaanweg 75 Rotterdam - Vondelingenplaat

Nederland wordt al jarenlang beschouwd als de logistieke Gateway to Europe. Binnen Nederland is de Rotterdamse haven voor veel bedrijven een gewilde locatie van waaruit zij hun opslag- en distributie activiteiten ontplooien.

DC Frankeneng

Distributiecentrum Frankeneng is een nieuw logistiek complex dat ontwikkeld is op Bedrijventerrein Frankeneng in Ede, nabij het knooppunt van de A12 (Den Haag-Duitse grens) en de A30 (Ede-Barneveld). De A30 verbindt de A12 met de A1.

Laanzicht, Teteringen

Het zorgcomplex Laanzicht in Teteringen is gelegen in een bosrijke omgeving op een perceel van meer dan 10 hectare. De 12 gebouwen op het terrein zijn verhuurd aan Stichting Sterk Huis West Brabant. Sterk Huis is een organisatie die zich richt op de opvang en behandeling bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling.

all

Distriport Benelux, Butaanweg

Distriport Benelux is gefaseerd gerealiseerd op het voormalige tankerpark van VOPAK. Na verwerving in 2004 is het terrein gesaneerd en volledig herontwikkeld. Het totale terrein omvat ruim 18 hectare waarop 4 distributiecomplexen zijn gerealiseerd met een totale omvang van meer dan 50.000 m². Naast genoemde logistieke gebouwen is 60.000 m² terrein verhard en in gebruik genomen als container terminal voorzien van spooraansluitingen en 200 meter kade.

Smirnoffweg, Rotterdam

Onderhavig complex bevat in totaal ca. 5.510 m² bedrijfs- en kantoorruimte en is verhuurd aan diverse huurders. Het gebouw is gelegen in het dynamische hart van de Rotterdamse Waalhaven. De Waalhaven heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de haven en is nog steeds een gebied met grote economische waarde. Door de ligging binnen de ruit van Rotterdam en de goede bereikbaarheid vormt de Waalhaven een belangrijke uitvalsbasis voor haven gerelateerde bedrijven.

Distriport Tiel

Distriport Tiel is gelegen aan de Riemsdijk 1/Grote Wei 2 in Tiel. Het bestaande gebouw aan de Riemsdijk 1 werd in 2010 door ProDelta verworven middels een sale & leaseback met huurder DHL. Dit distributiecentrum omvat ca. 19.848 m² warehouse en 2.620 m² kantoorruimte. In 2018 heeft ProDelta dit bestaande distributiecomplex uitgebreid met ruim 14.000 m² warehouse met 2.400 m² kantoorruimte. De uitbreiding is langjarig verhuurd aan King Nederland BV.

Commodity Park - ADR Park Rotterdam

Commodity /ADR Park Rotterdam werd in 2008-2009 door ProDelta gerealiseerd. Het omvat in totaal ca. 71.000 m² hoogwaardige bedrijfsruimte verdeeld over drie gebouwen van respectievelijk ca. 19.000 m² en 2 x ca. 26.000 m². Naast de opslag van commodities is ca. 25% van het totale complex geschikt gemaakt voor de opslag van ADR-goederen. Indien gewenst kunnen meerdere commodity loodsen worden omgebouwd naar loodsen geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

DC Etten-Leur

ProDelta kocht onderhavig verhuurde distributiecentrum eind 2018. Het complex dateert uit 1981. Het perceel is ongeveer 5 hectare groot en omvat een warehouse van circa 27.000 m². Op bedrijventerrein Vosdonk worden diverse herstructureringsprojecten uitgevoerd om het terrein vitaal en in goede staat te houden. Met expiratie van de huurovereenkomsten zal er t.z.t. een nieuwbouwcomplex gerealiseerd kunnen worden van ruim 28.000 m² warehouse. Wederom een unieke locatie voor een duurzame herontwikkeling.

Waalkade Oss

Sinds 2014 is ProDelta eigenaar van onderhavig complex aan de Waalkade in Oss. Het complex is gefaseerd gerealiseerd vanaf 1988 en bestaat uit meerdere logistieke- en industriële gebouwen met kantoorruimten, buitenterreinen en bedrijfswoningen op bijna 13 hectare eigen grond. Met expiratie van de huurovereenkomsten zullen er t.z.t. twee distributiecentra gerealiseerd kunnen worden met een totaal metrage van circa 74.000 m².

Toermalijnring 2200 - 2210, Dordrecht

Het betreft een hoogwaardige nieuwbouw bedrijfscomplex gelegen aan de Toermalijnring te Dordrecht. De nieuwbouw beschikt over moderne kantoor- & bedrijfsruimte, een afgesloten buitenterrein en ruim voldoende parkeerplaatsen voor en naast het complex gelegen. In de directe nabijheid is een breed scala aan bedrijven gevestigd, waaronder Makro, TNT Express, Harkema, Electro Supply Rob Heijkoop Trading en Boon B.V.

Buitenrust in Halsteren

ProDelta heeft eind 2021 een tweede belegging toegevoegd aan haar zorgvastgoedportefeuille. Het betreft zorgcomplex Buitenrust in Halsteren (Bergen op Zoom). Het complex is gelegen aan de Beeklaan 2 in een parkachtige omgeving nabij de dorpskern van Halsteren.

all