DSC00746.jpg

Development

Development

We ontwikkelen en herontwikkelen grootschalig logistiek en industrieel vastgoed: grondposities vanaf 3 hectare en gebouwen vanaf 20.000 m², ontsloten via weg, water en / of spoor. Ons vastgoed bevindt zich voornamelijk in de havens van de steden Rotterdam en Vlissingen en in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Maar ook (ver) daarbuiten zijn we actief. Werken we in het buitenland, dan doen we dat samen met lokale partners.

Duurzame groei

We zijn een familiebedrijf met een geschiedenis die meer dan zeventig jaar terugreikt. Daarmee zijn we doordrongen van de noodzaak van duurzame groei. Onze daken bevatten al 60.000 m² aan zonnepanelen, en daar wordt heel binnenkort ruim 100.000 m² aan toegevoegd. Met ledverlichting, energiezuinige installaties, verbeterde isolatie en andere ingrepen brengen we het energieverbruik steeds verder omlaag. Nieuwbouw is vanzelfsprekend gasloos, daarnaast zetten we in op een BREEAM-certificering van minimaal excellent niveau. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Sinds de introductie in 2010 zijn al meer dan honderd certificaten uitgereikt voor opgeleverde nieuwbouwprojecten of grootschalige renovaties. Steeds meer ontwikkelaars, beleggers, vastgoedeigenaren en ook eindgebruikers zien de voordelen van een BREEAM-NL certificaat. De ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen volgen we nauwlettend.

Tegen de verdozing

Ook wij houden van het Hollandse landschap en begrijpen het ongenoegen dat de ‘verdozing’ ervan oproept. De enorme logistieke complexen die overal in het landschap verschijnen zijn steeds vaker onderwerp van discussie. Al sinds 2004 richten we ons op hergebruik van bestaande terreinen, zodat we het landschap minder aantasten. Voorbeelden zijn Distriport Benelux en Distriport Waalhaven. Binnen vijf jaar zal meer dan 200.000 m² van onze gebouwen zijn gerealiseerd op hergebruikte terreinen. Daarmee behoren we tot de grootste herontwikkelaars van logistiek vastgoed in Nederland.